Royal Meal Box

39 DH

Jain Royal Meal Box

39 DH

Jain Executive Meal Box

29 DH

Jain Express Meal Box

22 DH

Express Meal Box

22 DH

Executive Meal Box

29 DH

7 Up

7 DH

Diet Pepsi

7 DH

Pepsi

7 DH

Mirinda

7 DH

Jain Special Subji

18 DH

Small Water - 500 ml

5 DH

Big Water - 1.5 Liter

9 DH

Masala Chaas

9 DH

Sweet Lassi

13 DH

Mango Lassi

14 DH

Salted Lassi

13 DH

Black Water - 250ml

5 DH

Black Water - 500ml

9 DH

Black Water - Glass

12 DH